ELEKTROTEHNIKA

Oblasti delovanja:

  • vodoprivrede (crpne stanice, prevodnice, pristani, ustave...)

  • sistema za navodnjavanje (crpne stanice sa sistemom automatskog upravljanja, napajanje zalivnih mašina, prateće trafostanice...),

  • komunalne hidrotehnike (crpne stanice vodovoda i kanalizacije, fabrike pitke vode, objekti vodosnabdevanja, bunari).

U poslednje vreme proširena je delatnost na polje zaštite životne sredine i to za:

  • postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (komunalnih i industrijskih) i

  • regionalne deponije.

Projekti su u formi glavnih, idejnih i generalnih projekata elektroenergetike i sistema automatskog upravljanja.

U okviru složenih postrojenja primenjuju se savremena tehnička rešenja, većinom koristeći iskustva zemalja EU.