GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

Oblasti delovanja:

 • hidrotehnički objekti (crpne stanice, rezervoari, bazeni, ustave, prevodnice, kolektori, pristani, vodotornjevi...),

 • mostovi i propusti svih konstrukcijskih sistema, materijala, raspona i složenosti,

 • podzemne konstrukcije, potporni zidovi i temelji svih vrsta objekata,

 • objekti visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina.

U okruženju smo prepoznatljivi po širokom spektru objekata kojima smo se bavili od svog začetka do danas:

 • objekti vodoprivrede,

 • objekti komunalne hidrotehnike,

 • objekti sistema za prečišćavanje otpadnih voda,

 • objekti na deponiji,

 • objekti sistema za navodnjavanje,

 • objekti postrojenja za proizvodnju pitke vode,

 • objekti vodosnabdevanja.

Pored navedenih delatnosti uspešno izrađujemo i projekte specijalnih problema fundiranja, zaštite temeljnih jama, kao i sanacije klizišta.