HIDROGEOLOGIJA

Oblasti delovanja:

  • izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu objekata za vodosnabdevanje i njihovu legalizaciju,

  • izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda izvorišta,

  • izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta,

  • projektovanje i izvođenje radova na izradi novih i rekonstrukciji postojećih izvorišta.

Takođe vršimo sniženja podzeme vode za potrebe izgradnje građevinskih objekata, odnosno projektovanje i izvođenje sistema depresionih bunara za obaranje nivoa podzemnih voda, obezbeđenje temeljnih jama, stalan monitoring sistema i njegovo prilogođavanje uslovima na terenu.