ISTRAŽIVANJA

Jedan od preduslova za uspešnu realizaciju građevinskog projekta jesu istraživanja. Osim iskusnog stručnog kadra, kompanija raspolaže i terenskim mašinama i alatima, akreditovanom laboratorijom za geomehanička ispitivanja uzoraka tla, stručnim licenciranim softverom (Geostudio 2012, Groundwater Vistas) itd. Osnovne istraživačke delatnosti "Hidrozavoda DTD" su: