TEHNOLOGIJA

Oblasti delovanja:

  • Pripremu vode za piće,
  • Flaširanje vode,
  • Prečišćavanje svih vrsta otpadnih voda (komunalne otpadne vode, sve vrste industrijskih i  zauljenih otpadnih voda),
  • Kompostiranje biološkog otpada...

Tim sačinjavaju licencirani tehnolozi, građevinski inženjeri hidro i konstruktivne struke, geolozi, elektroinženjer itd. Izuzetno dobra saradnja sa stručnjacima Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, garantuje kvalitetnu izradu projektne dokumentacije u skladu sa najsavremenijim dostignućima i uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine, kako kod nas, tako i prema Direktivama EU.