GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE IZRADE PROJEKTA MAGISTRALNOG GASOVODA "JUŽNI TOK"

INVESTITOR

"South Stream" d.o.o. Novi Sad,

Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" a.d. Beograd

VREDNOST PROJEKTA

514.000,00 €

LOKACIJA

Srbija

PERIOD IZRADE

2012-2013

 

OPIS PROJEKTA

Geotehnička istraživanja za potrebe izrade Idejnog i Glavnog projekta magistralnog gasovoda "Južni tok" na teritoriji Srbije su izvedena duž dela trase gasovoda na deonici 5, Tisa - Vrbas KC-2 (stacionaža km 270,9 do 336,4), kao i na devet lokacija u koritu i priobalju reka Dunav, Sava i Tisa i kanalima DTD. U okviru istraživanja izvedene su istražne bušotine dubina od 5m do 30m. Ukupno je izbušeno 3400m jezgra. U pojedine istražne bušotine ugrađene su pijezometarske konstrukcije ukupne dužine 335m. Od laboratorijskih ispitivanja urađeni su identifikaciono-klasifikacioni opiti na preko 1100 uzoraka tla i 500 opita ispitivanja čvrstoće na smicanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati istraživanja su obrađeni i predati Investitoru u formi Elaborata o izvedenim istraživanjima.